Canon van de Europese cultuurgeschiedenis (ontwerp)

Deze lijst wordt telkens aangevuld en verbeterd.
Het is de bedoeling dat hij uiteindelijk uit 50 items zal bestaan.


Inleiding
x. Wat is cultuurgeschiedenis?
x. Geschiedschrijving aan de hand van historische perioden.
x. Geschiedschrijving aan de hand van een Canon.


Voorgestelde onderwerpen voor een Canon van de Europese cultuurgeschiedenis
• Het ontstaan van de bevolking van Europa
• De op- en ondergang van het Romeinse rijk
• De volksverhuizingen: binnendringende Germaanse volken verstoren het West-Romeinse rijk (375-500)
• Overleven dankzij het hofstelsel: heren, horigen en lijfeigenen (500-1800)
• De bijna vertienvoudiging van de landbouwopbrengst tussen 500 en 1000
• Anselmus van Canterbury maakt natuurwetenschap christelijk aanvaardbaar (ca. 1090)
• De gotische kathedraal en zijn skeletbouw. Vanaf 1160
• De uitvinding van het mechanische uurwerk 1280
• De geboorte van de klassieke muziek rond 1300
• De ontdekking van een ontdekkingsmachine: het experiment (rond 1600)
• De culturele uitstraling van het Versailles van Lodewijk XIV (1643-1715)
• John Locke ontwikkelt het concept "Rechten van de Mens" 1689
• Montesquieu en Voltaire introduceren de gedachte van historische ontwikkeling (rond 1750)
• Het ICERD-verdrag tegen rassendiscrininatie (1965)
• De postmoderne wending en de bevrijding van de ideologieŽn (1970-80)


Verwante onderwerpen
• Waar is de hoogontwikkelde Arabische culuur gebleven?
• Heeft de apothekersgaper een Arabische herkomst?